Visitatie VVP

dinsdag 19 december 2017 19:00

Op dinsdag 19 december bezoekt de Visitatiecommissie, bestaande uit mevrouw Ds. A. Parmentier-Blankert en de heer J. Osinga, de VVP Vrijburg. De commissie wil ook de VVP-leden in de gelegenheid stellen om met hen te spreken. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u zich opgeven bij ondergetekende.

Aanvang 19.00 uur

Met vriendelijke groet,

Anita Brouwer

Tel.: 06-51 781 811

E-mail: anita@mulgroep.nl

Alle activiteiten