Joep de Valk

Joep de Valk

Van koopman tot dominee.

Ik ben een zogenoemde “late roeping”. In mijn vorig leven ben ik technische en bedrijfskundig opgeleid en heb ook altijd in het bedrijfsleven gewerkt, uiteindelijk als ondernemer met een fabriek voor Montessori leermiddelen.

Na 2000 heb ik mij, naast theologie, vooral gericht op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering. De studie theologie is in 2007 afgerond en in 2010 het Remonstrants Seminarium.

De belangrijkste reden voor de nogal ongewone ommezwaai van koopman naar dominee is dat door de jaren heen mijn vraag wat ik nu eigenlijk geloofde steeds sterker werd. Bij de Remonstranten in Arnhem vond ik een inspirerende dominee én de vrijheid zelf te onderzoeken wat het hogere nu voor mij inhield. Tegelijkertijd sprak het werk van mijn voorbeelddominee mij zo aan, dat ik zelfs de stap nam om hem na te volgen. Intussen ben ik al drie jaar predikant bij de remonstranten in Waddinxveen, een hechte actieve gemeente met een prachtig licht kerkje.

In de periode als interimpredikant zal ik mij concentreren op kringen, huisbezoeken en enkele diensten met gast(s)prekers. Daarin komen opiniemakers over Amsterdamse kunst en cultuur aan het woord, nu de serie politiek is afgerond. Ook neem ik buiten de gemeente een 30ers kring van Joost over en maak ruimte voor nog zo een kring.

telefoon: 070 3460103 of 06 53391524
email: j.devalk@telfort.nlColumns door Joep de Valk