Berichten van de diaconie

In de laatste diaconievergadering van dit jaar hebben we Dorien Keus – Diaconaal Opbouwwerker van de Protestantse kerk Amsterdam – uitgenodigd. Zij werkt voor de Willem de Zwijger-kerk, de Oranje kerk en de Thomas-kerk. De insteek van dit werk is om te zorgen dat de sociale aandacht in de buurt goed verloopt en niet om mensen naar de kerk te halen. Het is goed te horen waar de diaconaal opbouwwerkers van de PKA mee bezig zijn en op welke manier zij zichtbaar willen zijn in de stad. Van onze kant hebben wij ook verteld wat de diaconie voor onze geloofsgemeenschap en groeperingen in de stad doet op persoonlijk en financieel vlak.

Kerstattenties

Zoals ieder jaar willen wij ook dit jaar graag aan een aantal leden en vrienden van onze geloofsgemeenschap een kerstattentie geven. Een kerstattentie, om zo tot uitdrukking te brengen dat wij aan elkaar denken en dat we er voor elkaar zijn. De namen van diegenen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de predikanten aan ons doorgegeven.
We doen een dringend beroep op u om ons te helpen met het rondbrengen van deze attenties. Hiervoor kunt u zich opgeven bij het bureau van Vrijburg.

Tijd om de kerstattenties op te halen

Op vrijdag 16 december zullen de attenties vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur in de van Hillekamer klaar staan. Ook kunt u ze op zondag 18 december na de kerkdienst ophalen.
Heel veel dank als u ons wilt helpen.

Namens de beide diaconieën,
Gloria-Jeanne de Meijer

Geven en ontvangen tijdens avondmaaldiensten

Het diaconiebestuur heeft in de AB-vergadering het voorstel besproken om tijdens de diensten waarbij er ook avondmaal is een mand neer te zetten bij de avondmaalstafel, waar wij levensmiddelen en/of schoonmaakmiddelen in kunnen doen. Het is goed om tijdens deze diensten waarin wij brood en wijn ontvangen ook te geven aan onze medemens die het nodig heeft. De producten worden door het diaconiebestuur naar de Voedselbank Amsterdam-Zuid gebracht. Er is afgesproken om tijdens de avondmaalsviering op Witte Donderdag de mand niet neer te zetten.
Voorbeelden van lang houdbare producten die u kunt meenemen en afgeven zijn: oploskoffie, koffiemelk, suiker, pasta, rijst, pastasaus, zonnebloem-/olijfolie, groenten in blik, vis in blik, allesreiniger en afwasmiddel.
Wij zijn benieuwd of dit initiatief door u gewaardeerd wordt.

Gloria-Jeanne de Meijer