Donderdag 6 september 20 uur in Vrijburg

Donderdag 6 september 20 uur in Vrijburg
Datum
6 september

Theatergezelschap Vloeken in de Kerk op zoek naar multicultureel geluk

Multicultureel Amsterdam – de lieve stad
Het is een feit dat Amsterdam behoort tot de meest multiculturele steden. Laten we daarom zoeken naar de sleutel tot een geslaagd multicultureel samenleven. Moeten we terug naar tijden van verzuiling waarbij iedereen in zijn eigen culturele groep verkeert en respectvol doch gescheiden samenleeft? Of zijn we er juist bij gebaat zoveel mogelijk te mixen, elkaar te inspireren, uit te wisselen, van elkaar te leren en gemengd te leven? Hoe kunnen we dichter bij elkaar komen door bloot te leggen wat ons allemaal verbindt: de zoektocht naar geluk?

Op zoek naar geluk
Waar men vroeger een stabiele steun vond in het geloof, zoeken steeds meer ongelovigen naar nieuwe vormen van houvast, zoals filosofie en tradities. Vloeken in de Kerk duikt in de wereld der geluk en zingeving en gaat daarvoor terug de kerken in. De voorstelling Multiculti Happinez is het derde deel uit het vierluik ‘Op zoek naar geluk’, waarbij geluks-tradities uit verschillende culturen binnenstebuiten worden gekeerd en samen worden gebracht.

Kaartverkoop: www.vloekenindekerk.nl

Agenda