Een nieuw seizoen

door Joost Röselaers

Op 8 september gaat het nieuwe seizoen van start. Wij hopen u allen te mogen treffen bij de startzondag! Tijdens de dienst worden twee nieuwe bestuursleden bevestigd: Martijn Roelandse en Maaike Groot. Wij zijn zeer verheugd met hun inzet! Na de dienst nemen we afscheid van Erik Visser. Het is moeilijk voor te stellen dat Vrijburg zonder Erik als vaste organist verder moet gaan. Decennia lang was hij een vertrouwd gezicht achter het orgel. Elke dienst heb ik zorgvuldig samen met hem voorbereid (net als zoveel andere predikanten), en ik ga onze vrolijke en muzikale gesprekken missen. In Jan Pieter Lanooy hebben we een goede opvolger gevonden. Op 15 september zal hij voor het eerst de dienst begeleiden. Van harte welkom in Vrijburg, en het team van predikanten verheugt zich op een goede samenwerking!

Uit het jaarprogramma licht ik graag de volgende gespreksgroep uit. Het komend jaar bespreekt de filosofiegroep ‘de kunst van het ongelukkig zijn’ van de Belgische psychiater Dirk de Wachter.  Onze samenleving is er een geworden van de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en hoger. Wat erger is: we staan er bijna niet meer bij stil dat die pieken de laagtes niet opvullen. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel even gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft. De groep wordt geleid door Pieter Jan Andre, Margriet Dijkmans van Gunst en ondergetekende. De gesprekken vinden plaats tussen de gangen door van een diner. De eerste bijeenkomst is op maandag 14 oktober. Mail mij gerust voor meer informatie en aanmelden (noodzakelijk in verband met inkopen).

Ten slotte wijs ik u graag op de verschillende activiteiten in het Rijksmuseum, in het kader van 400 jaar remonstranten. Ik ben nauw betrokken bij de organisatie ervan, en sluit daarmee mijn landelijke werkzaamheden voor de remonstranten af. Van harte aanbevolen, met name het symposium op 28 september (met o.a. Sigrid Kaag) over onze kernwaarde tolerantie!

gepubliceerd op 5 september 2019Alle nieuws-items