Korenfestival Halleluja Amsterdam

door webmaster

cantorij in Oude Lutherse Kerk

Op zaterdag 28 september vond in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui het korenfestival ‘Halleluja Amsterdam!’ plaats. Het was de tweede keer dat de Raad van Kerken Amsterdam, die dit jaar 50 jaar bestaat en waarbij 23 christelijke kerken en gemeenschappen zijn aangesloten, dit festival organiseerde. En dit jaar nam de cantorij van Vrijburg er ook aan deel!
Er traden acht koren op, uit verschillende windrichtingen. Het festival werd geopend door het koor van de Ethiopisch-Orthodoxe kerk, waarna wij als tweede volgden. Op ons programma stonden achtereenvolgens ‘Hallejulah’ van Haydn, ‘Tollite hostias’ van Sain-Saëns, ‘Sehet welch eine Liebe’ van Mendelssohn en ‘With a voice of singing’ van Shaw. Allemaal stukken die we ook wel eens in een dienst in Vrijburg hebben gezongen en waarmee we ons op dit festival goed hebben kunnen presenteren.
Na ons volgden nog de koren van de Evangelische Broedergemeente, die een voornamelijk Surinaamse signatuur heeft, het koor van de Waalse kerk (door de voorzitter van de Amsterdamse Raad van Kerken Henk Meulink ‘de oudste migrantenkerk van onze stad’ genoemd; onze eigen Judith Straub zong ook hierin mee), de Koptisch-Orthodoxe kerk, de schola cantorum van de Krijtberg (gregoriaans), het koor van de Keizersgrachtkerk en tot slot Balkankoor Slavuj, dat namens de Armeens-Orthodoxe kerk enkele Armeense liederen zong. Tussen de bedrijven door zongen we als zaal met elkáár, onder de bezielende leiding van dirigente Rinske van der Meer, wat voor vrolijke momenten van verbroedering zorgde.
Tegelijk met het korenfestival vond in het Rijksmuseum een symposium plaats waar het boek ‘Tolerantie in turbulente tijden’, onder redactie van Marthe de Vries, Eric Cossee en Joost Röselaers, werd gepresenteerd. Hoofdspreker op het symposium was minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, die er in haar toespraak voor pleitte onze verscheidenheid, openheid en diversiteit toch vooral te koesteren.
Aan de ene kant was het jammer dat deze twee bijeenkomsten op hetzelfde tijdstip geprogrammeerd waren en daardoor een beetje in elkaars vaarwater zaten. Maar misschien kun je het ook anders zien: als complementaire gebeurtenissen, waarvan het juist heel móói was dat ze tegelijkertijd plaatsvonden. Want terwijl in het Rijksmuseum werd gespróken over tolerantie, werd het in de Oude Lutherse Kerk volop in de praktijk gebracht: er waren koren uit gemeenschappen waar ongetwijfeld opvattingen heersen waar wij vrijzinnigen het hartgrondig mee oneens zullen zijn. En ik zag optredens waarvan ik dacht: zo zou ik het nóóit doen. Maar dat maakte niet uit. Zeer uiteenlopende groepen kregen deze middag letterlijk een podium om hun stem te laten horen. Ik heb genoten van al deze verscheidenheid en wat mij betreft doen we volgend jaar weer mee!

Herman Vinckers

koptisch koor tijdens Halleluja Amsterdam

gepubliceerd op 4 oktober 2019Alle nieuws-items