Organist (v/m) gezocht

door webmaster

Vrijburg, het samenwerkingsverband van Vrijzinnige Protestanten en Remonstranten in Amsterdam, zoekt een

Organist (v/m).

Vrijburg is op zoek naar iemand die zijn muzikale vaardigheden en inspiratievermogen wil inzetten voor de ontwikkeling van deze geloofsgemeenschap. Er is een actieve cantorij onder leiding van een enthousiaste dirigent. Het is onze bedoeling dan er nauw samengewerkt wordt, qua vernieuwende ideeën en begeleiding op orgel of piano. Naast ervaring met de begeleiding van de gemeente en het zangkoor is inzicht in of ideeën over liturgiek een verrijking voor onze eigen voorgangers en gastpredikanten.

Vrijburg is een gemeenschap die naast de zondagse diensten ook door de week veel activiteiten organiseert, waarbij soms muzikale inbreng en ondersteuning van meerwaarde is. De organist/pianist krijgt de vrijheid om in overleg met predikanten en bestuur eigen initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld in de vorm van muziek- en zangbijeenkomsten of lezingen over onderwerpen op zijn vakgebied. We verwachten ten minste bevoegdheid II of concreet uitzicht hierop. Verder hopen wij vooral op enthousiasmerende muzikaliteit èn op de vaardigheid en interesse om een kerkelijke gemeente met activiteiten voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden te dienen en te plezieren.

Wij bieden een loondienstverband aan voor maximaal 8 uren per week. Inschaling vindt plaats op grond van bevoegdheid, overeenkomstig de Generale Regeling voor de Kerkmuziek van de PKN. Op www.vrijburg.nl vindt u meer informatie over de gemeente; informatie over de kerkzaal, het orgel en de vleugel vindt u hier. Geïnteresseerden kunnen voor een eerste overleg contact leggen met ds. Joost Röselaers, graag onder vermelding van uw telefoonnummer.

Sollicitaties inclusief CV kunnen worden vóór 15 april gericht worden aan Gert van Drimmelen. Een proefspel behoort tot de mogelijkheden.

gepubliceerd op 14 maart 2019Alle nieuws-items