Taizéviering in Vrijburg, zondag 17 maart 10.30 uur

door Joep de Valk

De Taizé kloostergemeenschap is bekend om zijn korte liederen die meestal vele malen herhaald worden. Het lied wordt als een gebed in je onderbewustzijn, en kan zo de hele dag dienen als meditatief, stil verlangen naar het hogere.

Ervaar iets van Taizé op zondagochtend 17 maart. Samen met de    Vrijburgcantorij zingen wij een achttal Taizéliederen, afgewisseld met teksten en ja, zeker ook een overweging. Een belevenis in de traditie van deze open, vrije, oecumenische geloofsgemeenschap, die een inspiratie is voor velen. De viering wordt geleid door Joep de Valk.

Taizé is een plaatsje bij Cluny, Frankrijk, waar Roger Schutz in 1940 een oecumenische kloostergemeenschap stichtte om Joden, krijgsgevangenen en wezen op te vangen. Vanaf eind jaren vijftig komen in toenemende mate jongeren. In 2006 ontving de gemeenschap de Four Freedoms Award vanwege het bevorderen van vrijheid van godsdienst. Nu komen elke week duizenden jongeren voor ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komt men met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed.

Na afloop napraten met koffie of thee en iets lekkers, bij de opening van een nieuwe tentoonstelling.

gepubliceerd op 11 maart 2019Alle columns