Cantorij

Bijna eens per maand werkt de cantorij van Vrijburg mee aan de kerkdienst op zondagmorgen.
Wij repeteren daarvoor elke woensdagavond van 19.40 – 21.40 uur. Tijdens de repetities staat het instuderen van kerkmuziek voor de diensten centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan stemvorming en een breed religieus repertoire. Van samen zingen word je blij. Dat merk je ook bij de repetities die onder leiding staan van onze inspirerende dirigente Kaiyi Min, maar vooral op de zondagmorgen als de Vrijburgcantorij een bijdrage levert aan de dienst. Wij nodigen daarom iedereen van harte uit met ons mee te doen. Als u wilt, zou u ook kunnen meedoen voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld in de adventstijd, want dan hebben we bijna elk jaar een samenzang-bijeenkomst eind november waar we oude en nieuwe liederen voor de kersttijd instuderen, of ter voorbereiding aan een concert, want dat geven we ook wel eens.

Dirigente: Kaiyi Min
Contactpersoon: Conna Wardenaar; email: connawardenaar@gmail.com