Bestuur

Algemeen Bestuur Vrijburg 

dhr. M. Lubbers, voorzitter
dhr. J. de Roos, secretaris
mw. A. Brouwer-Mul
dhr. G. van Drimmelen
dhr. M. Oosterbeek (vertegenwoordiger van JUGGS)
mw. M. Hamaker
dhr. D. Brouwer
ds J. de Valk
dhr. J. Sevenster
mw. Conna Wardenaar
dhr. W. Weijand

Kerkenraad Remonstrantse Gemeente

dhr. M. Lubbers, voorzitter
dhr. J. de Roos, secretaris
dhr. W. Weijand, penningmeester
mw. M. Hamaker
dhr. D. Brouwer
ds J. de Valk 

Kerkenraadscommissie/bestuur Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP)

dhr. J. Sevenster, plv. voorzitter/diaken
vacant, secretaris/ouderling
mevr. A. Brouwer-Mul, penningmeester/ouderling
dhr. G. van Drimmelen (algemeen lid/ouderling)
mw. P Offerhaus ( algemeen lid)
mw. C. Wardenaar (vertegenwoordiger VVP Noord-Holland)

Contact

Voor contact met het bestuur of een van de bestuursleden kunt u gebruik maken van het e-mailadres van Vrijburg: info@vrijburg.nl.

Inhoud