Kerstfonds Remonstranten

Het kerstfonds Remonstranten is inmiddels opgeheven (2019).

Ieder jaar kwam de commissie voor het Kerstfonds in de Adventtijd samen om mensen met een krappe beurs uit eigen kring door een extra kerstgift te ondersteunen. Aanvragen voor een kerstgift konden ingediend worden via het predikantenteam en direct bij leden van de commissie voor het Kerstfonds.

Contact: Freddie Boreel, voorzitter
Postbankrekening Kerstfonds : NL53INGB0004774570