Kerstfonds Remonstranten

Ieder jaar komt de commissie voor het Kerstfonds in de Adventtijd samen om mensen met een krappe beurs uit eigen kring door een extra kerstgift te ondersteunen. Aanvragen voor een kerstgift kunnen ingediend worden via het predikantenteam en direct bij leden van de commissie voor het Kerstfonds.
Contact: Freddie Boreel, voorzitter
Postbankrekening Kerstfonds : NL53INGB0004774570