Kerkdienst

zondag 14 september 2014 10:30 uur

Voorganger is ds. Lense Lijzen. U vindt hier de liturgie.

Lense Lijzen (1963) werd geboren in Leeuwarden en bracht zijn schooltijd in Arnhem door.
Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Wenen met als specialiteit Midden-Europa en de nationaliteitenkwesties. Na zijn militaire dienst begon hij in 1991 met zijn studie theologie aan het Remonstrants Seminarie in Leiden. In 1995 deed hij zijn kerkelijk examen.
Gedurende 12 jaar, van begin 1996 tot eind 2007,  was hij remonstrants predikant in Vrijburg waar hij met veel plezier gewerkt heeft.
Begin 2008 maakte hij de overstap naar de remonstrantse gemeente Groningen, een regiogemeente. Behalve de provincie Groningen beslaat deze ook het noorden van Drente en een oostelijk stukje Friesland. Daarnaast is hij studentenpastor bij het GSp, het Gronings Studentenplatform voor Levensbeschouwing. Pastoraat, gespreksgroepen, oecumene en internationale contacten hebben zijn grote belangstelling. Voor de Remonstrantse Broederschap is hij vertegenwoordiger in een aantal Europese oecumenische organisaties. Zijn theologische passie geldt de 17eeeuwse Zwitserse remonstrant Jean le Clerc.
Lense Lijzen is getrouwd en heeft drie kinderen op de middelbare school.Overige kerkdiensten