Vrijburg laat horen!

door Bestuur Vrijburg

Onder het mom ‘Vrijburg laat horen’ keert dit seizoen de reeks van ‘muzikale’ diensten terug in Vrijburg. Tijdens deze diensten zal kerkmusicus Jan Pieter Lanooy muziek uitvoeren in samenwerking met professionele musici (solisten en ensembles). Hierbij krijgen de gastmusici de gelegenheid om solowerken uit te voeren, evenals werken met piano- of orgelbegeleiding. Ook zal improvisatie regelmatig terugkeren in de diensten, waarbij Jan Pieter de muzikale dialoog aangaat met de gastmusici. Tijdens de dienst zal er een aantal muzikale momenten zijn, bijvoorbeeld na de lezing of de overdenking. De muziek dient daarbij als reflectie op de gesproken woorden.

De eerste ‘Vrijburg laat horen’ vond plaats op zondag 30 oktober met saxofonist Christiaan van der Weij als muzikale gast. Onder begeleiding van Jan Pieter voert hij muziek op van César Franck, Eugène Bozza en Kurt Weill. Op 11 december kwam pianist/organist Bert van den Brink langs om samen met Jan Pieter te improviseren over advents- en kerstliederen. Zondag 19 februari levert de talentvolle jonge cellist Blanca Martin verschillende bijdragen tijdens de dienst. Samen met organist Jan Pieter Lanooy speelt zij gedeelten uit een cello sonate van Vivaldi.

Vrijburg laat muzikaal van zich horen, wees van harte welkom!

gepubliceerd op 27 oktober 2022Alle nieuws-items