Jongeren

0 tot 100 diensten

Eenmaal per maand is er een dienst waarin de kinderen een speciaal plekje hebben. Dan wordt er extra aandacht aan hen besteed; er is een koffer met een verrassing, een verhaal, de kinderen helpen met het luiden van de klokken, het aansteken van de kaars en het collecteren. Tijdens de preek zijn ze in hun eigen ruimte, waar geknutseld en gepraat (verteluurtje) wordt over de thema van de dienst. De 0 tot 100 dienst is in het algemeen op de eerste zondag van de maand. Op kerstochtend spelen de kinderen een kerstspel waar elk kind spontaan en zonder voorbereiding aan mee kan doen. Met Palmpasen maken we palmpaasstokken waarmee we aan het einde van de dienst al zingend door de kerk lopen. Tijdens Pasen en Pinksteren is er geen speciale dienst voor hen, maar wel het gebruikelijke verhaal- en knutseluur.

Tieners

Van januari tot juli komt een groep tieners samen: we eten pizza en praten over wezenlijke zaken die de tieners bezig houden.
Interesse? Mail naar japkevanmalde@gmail.com