Jongeren

0 tot 100 diensten

Eenmaal per maand is er een dienst waarin de kinderen een speciaal plekje hebben. Dan wordt er extra aandacht aan hen besteed; er is een koffer met een verrassing, een verhaal, de kinderen helpen met het luiden van de klokken, het aansteken van de kaars en het collecteren. Tijdens de preek zijn ze in hun eigen ruimte, waar geknutseld en gepraat (verteluurtje) wordt over de thema van de dienst. De 0 tot 100 dienst is in het algemeen op de eerste zondag van de maand. Op kerstochtend spelen de kinderen een kerstspel waar elk kind spontaan en zonder voorbereiding aan mee kan doen. Met Palmpasen maken we palmpaasstokken waarmee we aan het einde van de dienst al zingend door de kerk lopen. Tijdens Pasen en Pinksteren is er geen speciale dienst voor hen, maar wel het gebruikelijke verhaal- en knutseluur.

Thema-avonden voor ouders

Vijf keer is er een thema-avond o.l.v. Japke van Malde. Ouders worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan over thema’s rondom hun eigen vragen over religie en levensbeschouwing, geloofsopvoeding (b.v. “Hoe praat je met kinderen over God?”), of eigen ervaringen, (b.v. rondom rituelen of bidden), en wat verder op tafel komt.

Jongeren 14 – 25 jaar

Sleutelhouder 16+

De kelder is de vrijplaats van de jongeren van Vrijburg. Ze hebben er letterlijk en figuurlijk de ruimte. Het is een plek om op terug te vallen. Je kunt er, met of zonder hulp van onze jongerenwerker, nieuwe initiatieven, projecten en groepen beginnen. Sleutelhouders kunnen 24/7 naar binnen, samen zijn we verantwoordelijk voor de ruimte en elkaar.

Moestuin
In de tuin van Vrijburg verbouwen we, alsof het de kruidentuin van een oud klooster is, groenten en fruit. We gaan dit seizoen aan de slag om de moestuin volgens de principes van permacultuur uit te breiden.