Het team

Japke van Malde

Sinds juni 2016 ben ik predikant in Vrijburg, met een bijzondere opdracht voor 45 minners, de “jongeren” van Vrijburg – dat wil zeggen de jong-volwassenen, waaronder ouders en hun kinderen (in samenwerking met de jongerenwerker in de Kelder).

In 2009 ging ik als coördinator Jonge Remonstranten aan het werk op het landelijk bureau in Utrecht, ik begeleidde gemeenten in het kinder- en jeugdwerk en werd pastor van de landelijke jongerengemeente Arminius. In 2010 werd ik daarnaast voorganger (en later predikant) in de remonstrantse gemeente van Nieuwkoop.

Voor ik bij de remonstranten ging werken werkte ik in het onderwijs, eerst het basisonderwijs, en later als docent godsdienst en levensbeschouwing op een pabo. Voor studenten organiseerde ik jaarlijks een ontmoetingsreis naar Israel en de Palestijnse gebieden.

Ik studeerde theologie aan de VU en het seminarium in Leiden, waar ik ook woon. In de Leidse Studenten Ekklesia ben ik al jaren actief en ga ik regelmatig voor als gastvoorganger.

In mijn werk als predikant wil ik de (bijbel) verhalen verbinden met onze eigen werkelijkheid, in kerkdiensten, maar ook in kringen en andere activiteiten.

Telefoon: 071 5142807
e-mail: japkevanmalde@gmail.com

Joost Röselaers

Joost Röselaers (1979) is sinds augustus 2017 predikant van Vrijburg in Amsterdam. Hij was eerder predikant van Vrijburg van 2009 tot 2013. In de tussentijd (2013-2017) was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Vanuit zijn kerk in Londen gaf Röselaers vorm aan het Dutch Centre en de Nederlandse City Lunches (NCL) in Londen. Door deze vernieuwende activiteiten is de Nederlandse Kerk in Londen geworden tot een plek van ontmoeting en zingeving voor alle Nederlanders in Londen – kerkelijk of niet.

Joost groeide op in het buitenland, eerst in Genève, later in Dakar. Na de Vrije Hogeschool in Driebergen studeerde hij theologie in Leiden en Kaapstad. Tijdens zijn studie was Joost bestuurslid bij de vereniging Jonge Vrienden van het Concertgebouw. Joost studeerde af op het verzoeningsproces in Zuid-Afrika.

Naast zijn werkzaamheden als predikant is Joost actief in de politiek en in verschillende besturen (o.a. van de Preek van de Leek in Amsterdam en van een aantal fondsen), en gaat hij jaarlijks met de Johanniter Hulpverlening mee met een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap.

In 2012 verscheen zijn eerste publicatie, ‘Het vrije woord: theologen en opiniemakers in domineesland’. Hij schrijft regelmatig opiniestukken in o.a. Trouw, De Volkskrant en NRC Handelsblad.

Naast zijn aanstelling in Vrijburg (40%) is Joost ook landelijk algemeen secretaris van de remonstranten.
Joost Röselaers is op twitter actief en te volgen op www.twitter.com/roselaers Meer informatie over hem is te vinden op linkedin.

Email: jhroselaers@vrijburg.nl
Telefoon: 06 55776713

Joep de Valk

Joep de Valk (1954) is een zogenoemde “late roeping” Hij heeft op zijn 45ste zijn loopbaan omgegooid om predikant te worden. In zijn vorig leven is Joep technisch en bedrijfskundig opgeleid, om te eindigen als ondernemer met een fabriek voor Montessori leermiddelen. Na verkoop van zijn bedrijf heeft hij zich gericht op theologie en op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering.

De reden voor de nogal ongewone ommezwaai van koopman naar dominee is de door de jaren heen steeds sterker wordende vraag “wat geloof ik nu eigenlijk?”. Bij de Remonstranten was er ruimte én geestelijke vrijheid om zelf te onderzoeken wat het hogere nu voor hem inhoudt. Deze ervaring was dermate positief dat Joep de Valk zelfs de stap naar predikantschap nam. Intussen is hij meer dan vijf jaar predikant, eerst bij de remonstranten in Waddinxveen, en sinds 2013 in de Amsterdamse vrijdenkende kerk Vrijburg.

Joep concentreert zich op kringen van levensbeschouwing tot meditatie, huisbezoeken en diensten met gast(s)prekers. Ook begeleidt hij een 30ers kring en start hij samen met collega’s een seculier bezinningsmoment Adempauze.

U bent van harte welkom contact op te nemen: telefoon: 0653 391 524
email: devalk@vrijburg.nl

Liesbeth Baars

Emeritus predikant Liesbeth Baars was van 2000 tot en met 2006 predikant van Vrijburg. Zij begon eind 2016 opnieuw in de gemeente met als doel de pastorale zorg, het bezoeken van gemeenteleden.

In haar vrije tijd maakt Liesbeth muziek, ze speelt cello. Zonder tijdsdruk van bustijden in de ochtend al het instrument op kunnen pakken vindt ze heerlijk. “Eindelijk heb ik er de tijd voor en het is een heel serieuze hobby.”

 

 

Jelle de Graaf

Jelle de Graaf is jeugdwerker in de jongerenkelder van Vrijburg en volksvertegenwoordiger in Amsterdam West. In beide functies zet hij zich in voor vrijzinnige waarden.

Jelle: “Vrijzinnigheid is altijd in verandering. Voor mij is het geen vaststaand ding, maar meer een houding, die zich aan de ene kant kenmerkt door openheid voor nieuwe inzichten en aan de andere kant door het stellen van kritische vragen. Deze houding wil ik aan de Vrijburgjongeren meegeven, net zo goed als ze die in mij triggeren. In de veilige omgeving die we in de kelder hebben gecreëerd en op de reizen die we samen maken.”

Net als de groenten uit de moestuin van Vrijburg komt is Jelle homegrown. Sinds 2005 maakt hij Vrijburg onveilig: Eerst als jongere, later als vrijwilliger in het bestuur van Vrijburg en als begeleider van een groep tieners.

Mail: jelle.de.graaf@vrijburg.nl
Telefoon: 06-28562748