Vrijburg Kerk TV

Hieronder staat de meest recente en de komende dienst met daarin de bijbehorende link naar de liturgie. Ook ziet u of er een live uitzending is. Mocht u de dienst live niet kunnen zien of wilt u diensten van eerdere data te kijken gaat u naar www.kerkdienstgemist.nl/vrijburg. Klik daar op het groene knopje naar de gewenste datum om de uitzending te starten.

zo 21 apr 2024 10:30 - Kerkdienst

Rachelle van Andel (met kinderkerk)

Liturgie 21-04-2014 Vrijburg

 

 

Bij de kinderkerk zijn we dit jaar bezig met emoties, aan de hand van bijpassende bijbelverhalen.

21 april is een zondag tussen Pasen en Pinksteren (die vallen per slot van zake niet op één dag), en de zondagen zijn nogal bezet in die tijd met o.a. de meivakantie. We gaan het thema ‘verlegen’ beleven aan de hand van de tollenaar Zacheus, die in de boom klom.

 

Rachelle van Andel (1991) is predikant van Vrijburg (VVP) sinds oktober 2022 met speciale aandacht voor jeugd en jongeren.

Graag doordenkt Rachelle de samenleving in al haar facetten, en onderzoekt ze hoe we met elkaar goed kunnen samenleven. Door welke verhalen laten wij ons leven leiden? Welke verhalen worden verteld, en welke verhalen stoppen we weg en begraven we diep in onszelf?

Ze is wars van snelle antwoorden en ondoordachte reflecties. Ze zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens toegang heeft tot mogelijkheden om eigen keuzes te kunnen maken, voor de ruimte voor kwetsbaarheid en veerkracht en betrokkenheid op elkaar.

Naast haar predikantswerk is ze voorzitter van Geloof & Samenleving en maakt ze deel uit van de beraadsgroep Geloof & kerkelijke gemeenschap, de theologische denktank van de Nederlandse Raad van Kerken. Ook is lid van het intergenerationele netwerk van de internationale Graalbeweging. Ze is vaste columnist van tijdschrift Volzin.

Eerder was Rachelle verbonden aan de Universiteit Maastricht en de TU/Eindhoven waar ze werkte als studentenpastor en remonstrants innovatiepredikant. Daarvoor werkte ze voor de Graal Nederland waarbij ze zich inzette voor gendergelijkheid, diversiteit en preventie van geweld tegen vrouwen.

Rachelle studeerde wijsbegeerte in Antwerpen, humanistiek in Utrecht en remonstrantse theologie en religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast heeft ze het interreligieuze leiderschapsprogramma Emoena gevolgd in 2019 en is opgeleid in participatief drama bij stichting Formaat in Rotterdam. In 2021 werd zij geselecteerd als deelnemer voor de Balie Studio, een kleinschalige leergang van debatcentrum de Balie om een nieuwe generatie deskundigen tot publieke experts op te leiden.

zo 28 apr 2024 10:30 - Kerkdienst

Jan van Aller

 geestelijk verzorger politie Noord-Holland

Geboren en opgegroeid in Waalre ( bij Eindhoven) als protestant in een overwegend katholieke omgeving: de oecumenische inslag zat er al vroeg in – en is nooit verdwenen. In Leiden studeerde ik theologie, met de nadruk op de exegese van het Nieuwe Testament en in bredere zin, de omgang met taal: zowel de taal van de bronnen, als de taal ( levensverhalen)  van mensen. Ook die fascinatie is net zo sterk als toen.

Van 1993 – ’98 was ik predikant in Rotterdam – IJsselmonde. Daarna de overstap naar ‘zee’ : tot 2007 was ik Vlootpredikant bij de K. Marine. Inclusief een aantal jaren met het gezin op Curaçao, een prachtige tijd. Daarna twee gemeentes: Uitgeest/Akersloot (N. Holland), en tot vorig jaar wijkgemeente Haarlem/Schalkwijk.

Sinds 2020 ben ik werkzaam als een van de 12 geestelijk verzorgers bij de Politie. Dat is een nieuwe ‘loot aan de tak’ van plekken waar geestelijke verzorging is, zoals b.v. in ziekenhuizen , gevangenissen en bij Defensie. Een mooie nieuwe uitdaging!

Ik ben getrouwd met Marthe de Vries, zij is sinds 2019 een van de predikanten van de Geertekerk
(Remonstranten) in Utrecht. Onze drie dochters studeren in Amsterdam resp. Leiden. Sinds vorig jaar wonen we in De Bilt, met de prachtige bossen en velden als onze achtertuin.