Open en vredelievend

door Japke van Malde op 22 januari 2020

De dienst op 26 januari staat in het teken van de jaarlijkse “week van gebed voor de eenheid”, die wereldwijd gehouden wordt, en waarin stil wordt gestaan bij de verbondenheid tussen christenen, overal in de wereld. We overdenken wat ons verbindt en  kijken dus verder dan onze eigen gemeente of ons kerkgenootschap. Als leidraad leze...

Lees verder

Diner Pensant met Jet Bussemaker

door Joost Röselaers op 06 januari 2020

Het eerstvolgende Diner Pensant in Vrijburg is op 27 januari a.s.. Spreker is Jet Bussemaker, over sociale scheidslijnen. Tot 2017 was zij Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2018 is zij hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden. Tijdens het diner zal...

Lees verder