Vrijzinnige miniatuur #97

door Podcast Collectief op 21 januari 2021

Vrijburg Amsterdam · Vrijzinnige Miniatuur blog 97 Geschreven door Marion Sanders Voorgelezen door Gert van Drimmelen Geluidsmontage Seth Mook Thema: Geluk Discretie en geluk Vorige maand kreeg ik een velletje van een scheurkalender onder ogen, een filosofische scheurkalender nog wel. Het onderwerp van die dag was ‘disc...

Lees verder

Vrijzinnige miniatuur #96

door Podcast Collectief op 20 januari 2021

Vrijburg Amsterdam · Vrijzinnige Miniatuur blog 96 Geschreven door Matthijs de Jongh Voorgelezen door Gert van Drimmelen Geluidsmontage Seth Mook Thema: Geluk Geluk als bijproduct Waarom hebben we de afgelopen weken zo ademloos gekeken naar de aftakeling van Trump? Overal klonk ontluistering door, ontgoocheling. Hoe heeft z...

Lees verder

Vrijzinnige miniatuur #95

door Podcast Collectief op 19 januari 2021

Vrijburg Amsterdam · Vrijzinnige Miniatuur blog 95 Geschreven door Herman Vinckers Voorgelezen door Gert van Drimmelen Geluidsmontage Seth Mook Thema: Geluk Geloof in geluk! Elk jaar probeer ik het weer: een Oudejaarslot van de Staatsloterij. Gouden bergen worden mij beloofd, miljoenen euro’s in één keer of maandelijk...

Lees verder

Vrijzinnige miniatuur #94

door Podcast Collectief op 18 januari 2021

Vrijburg Amsterdam · Vrijzinnige Miniatuur blog 94 Geschreven en voorgelezen door Holkje van der Veer Geluidsmontage Seth Mook Thema: Geluk Over geluk gesproken Antifoon bij psalm 84 vertaling Ida Gerhardt: Gelukkig de mensen die sterk zijn in U, met de pelgrimsweg in het hart; van kracht tot kracht gaan zij voort om ...

Lees verder

zondag 17 januari: Jezus en zijn tijdgenoten

door Japke van Malde op 15 januari 2021

Hoe was de relatie tussen Jezus en zijn tijdgenoten? In gesprekken met schriftgeleerden is er vaak sprake van onenigheid, het gaat er soms fel aan toe, met heftige woorden, zoals “huichelaars” of “adderengebroed” tegen de farizeeën. Waren ze elkaars tegenstanders? We lezen zondag 17 januari zo’n “twistgesprek” in Marcus 7...

Lees verder