Word vriend

Vriend of belangstellende van Vrijburg, lid of vriend van de Remonstranten, lid van Vrijzinnig Protestanten… Voelt u zich hiermee verbonden? U kunt dus in verschillende gradaties vorm geven aan uw verbondenheid. Iedere gradatie kent haar eigen rechten en plichten. Neem voor meer informatie contact op met bureau@vrijburg.nl .

  1. Belangstellende van Vrijburg: u wilt op de hoogte blijven van de activiteiten. U ontvangt de Nieuwsbrief per e-mail, het maandelijkse Vrijburgblad per post en eens per jaar dit programma. Wij vragen een bijdrage van € 32,50 per jaar op rekening nr NL51 INGB 0008 374 567 t.n.v. Stg Vrijzinnig Centrum Vrijburg o.v.v. “belangstellende van Vrijburg”.
  2. Vriend van Vrijburg: u bent op afstand betrokken bij Vrijburg, neemt misschien deel aan een kring maar verder niet. Wel draagt u Vrijburg een warm hart toe en wilt bijdragen aan haar voortbestaan. U ontvangt de e-mail Nieuwsbrief, het maandelijkse Vrijburgblad per post en u kunt deelnemen aan kringen en lezingen. Bij diensten bent u vanzelfsprekend altijd welkom. Wij vragen een bijdrage van € 100 per jaar op rekening nr NL51 INGB 0008 374 567 t.n.v. Stg Vrijzinnig Centrum Vrijburg o.v.v. “vriend van Vrijburg”.
  3. Lid of Vriend van de Remonstranten of Lid van de Vrijzinnig Protestanten: u voelt zich speciaal verbonden met een van de groepen waar Vrijburg uit bestaat.
    De plichten zijn een (vrijwillige) financiële bijdrage. Om de kosten van Vrijburg te dekken is gemiddeld € 400 per jaar nodig, (€ 50 daarvan gaat naar de landelijke organisatie). Rekening nr NL22 ABNA 0413 791 203 t.n.v. Ver. Vrijzinnig Protestanten Amsterdam o.v.v. “lid VVP” of rekening nr NL44 ABNA 0411 745 077 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Amsterdam o.v.v. “lid RGA” of “vriend RGA”.

 


Aanmeldformulier