Word vriend

Vriend of belangstellende van Vrijburg, lid of vriend van de Remonstranten, lid van Vrijzinnig Protestanten… Voelt u zich hiermee verbonden? U kunt dus in verschillende gradaties vorm geven aan uw verbondenheid. Iedere gradatie kent haar eigen rechten en plichten.

 1. Belangstellende van Vrijburg: u wilt op de hoogte blijven van de activiteiten. U ontvangt de Nieuwsbrief per e-mail, het maandelijkse Vrijburgblad per post en eens per jaar dit programma. Wij vragen een bijdrage van € 32,50 per jaar op rekening nr NL51 INGB 0008 374 567 t.n.v. Stg Vrijzinnig Centrum Vrijburg o.v.v. “belangstellende van Vrijburg”.
 2. Vriend van Vrijburg: u bent op afstand betrokken bij Vrijburg, neemt misschien deel aan een kring maar verder niet. Wel draagt u Vrijburg een warm hart toe en wilt bijdragen aan haar voortbestaan. U ontvangt de e-mail Nieuwsbrief, het maandelijkse Vrijburgblad per post en u kunt deelnemen aan kringen en lezingen. Bij diensten bent u vanzelfsprekend altijd welkom. Wij vragen een bijdrage van € 90 per jaar op rekening nr NL51 INGB 0008 374 567 t.n.v. Stg Vrijzinnig Centrum Vrijburg o.v.v. “vriend van Vrijburg”.
 3. Lid of Vriend van de Remonstranten of Lid van de Vrijzinnig Protestanten: u voelt zich speciaal verbonden met een van de groepen waar Vrijburg uit bestaat.
  Leden van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten (VVP) zijn lid van een vereniging. Dat laat vrij of zij lid zijn van een kerkgenootschap als PKN of anderszins.
  Leden van de Remonstranten onderschrijven de Beginselverklaring en schrijven meestal een eigen persoonlijke geloofsbelijdenis. Vrienden van de Remonstranten voelen zich verbonden met de Remonstranten, maar worden (nog) geen lid omdat ze bijvoorbeeld lid willen blijven van een ander kerkgenootschap of omdat ze eerst de Remonstranten beter willen leren kennen.
  Leden en vrienden hebben nagenoeg dezelfde rechten en plichten. Dit betekent dat je ook verantwoordelijkheid wilt dragen voor het reilen en zeilen van Vrijburg.
  Wat rechten betreft, die komen neer op stemrecht op ledenvergaderingen. Iedere lid of vriend krijgt naast de Nieuwsbrief en het Vrijburgblad ook het landelijke maandblad AdRem (Remonstranten) of Vrijzinnig (VVP). Daarnaast heeft iedereen recht op deelname aan diensten, commissies, lezingen, reizen, kringen en pastorale en diaconale aandacht als nodig.
  De plichten zijn een (vrijwillige) financiële bijdrage. Om de kosten van Vrijburg te dekken is gemiddeld € 400 per jaar nodig, (€ 50 daarvan gaat naar de landelijke organisatie). Rekening nr NL22 ABNA 0413 791 203 t.n.v. Ver. Vrijzinnig Protestanten Amsterdam o.v.v. “lid VVP” of rekening nr NL44 ABNA 0411 745 077 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Amsterdam o.v.v. “lid RGA” of “vriend RGA”.
 4. Begunstiger van het kerkgebouw Vrijburg: u vindt het vrijzinnig gedachtegoed (voor een vrij en verdraagzaam Christendom) waardevol. Ook vindt u dat de historische kerken waarin de vrijzinnigheid wordt beleden, moeten worden behouden. U kunt het onderhoud van het kerkgebouw Vrijburg steunen door een gift aan Stg Vrijzinnig Centrum Vrijburg, rekening nr NL51 INGB 0008 374 567 t.n.v. Stg Vrijzinnig Centrum Vrijburg o.v.v. “behoud kerkgebouw Vrijburg”.