Vrijburg laat voorgaan

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal prominenten die in Vrijburg zijn voorgegaan onder de noemer ‘Vrijburg laat voorgaan’ 

Maxim Februari

Op 19 mei 2019 ging Maxim Februari voor in Vrijburg. Februari is columnist van NRC Handelsblad en auteur van o.a. Klont. Zijn overdenking ging over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw. In die tijd was dat het toppunt van emancipatie: een man spreekt een vrouw zomaar aan, een Jood een Samaritaanse. En dat zonder enig oordeel. Het emancipatieproces is nooit af. Aan de hand van eigen ervaringen als transgender riep Maxim Februari op tot een permanente emancipatie. Bekijk de video

Frits Bolkenstein

Op 3 april 2011 heeft Frits Bolkestein gesproken over de noodzaak van een strikte scheiding tussen kerk en staat. Hij memoreerde aan de jaren 70/80 toen de kerken erg actief in de vredesbeweging waren en erg socialistisch georiënteerd waren. Volgens hem was dit waarschijnlijk een van de redenen dat de kerken leeg liepen. Een andere reden hiervoor was naar zijn mening, dat de kerken weinig dogmatisch meer zijn. Zo doet het CDA het niet zo goed, terwijl de kleine christelijke partijen die meer voor hun C doen, constant blijven. Bolkestein was minister van defensie en Eurocommissaris. Hij volgde in zijn jeugd catechisatie in de remonstrantse kerk in Amsterdam, en omschrijft zichzelf thans als agnost