22 sept: Verzoening, met onszelf, elkaar, God…

door Japke van Malde op 18 september 2019

De christelijke verzoeningsleer stelt dat God zich verzoend heeft met de wereld door het offer van zijn eniggeboren zoon: onze zonden zijn vergeven door de kruisdood van Jezus. Hoe kunnen we als vrijzinnige geloofsgemeenschap deze boodschap verstaan? Wat betekent verzoening voor ons? En wat kunnen we leren van de joodse traditie, waarin ...

Lees verder