Pasen: feest van nieuw leven !

door Japke van Malde op 18 april 2019

Op zondag 21 april vieren we Pasen, het feest van het leven. In de vroege kerk was Pasen HET moment om mensen te dopen: bij het aanbreken van de opstandingsdag vond de doop plaats. De dopelingen kregen daarna een wit kleed aan, ‘het kleed der gerechtigheid'. Daarmee wilde men duidelijk maken dat er een ‘nieuwe mens' was opgestaan: de...

Lees verder

Witte Donderdag (18 april 19.30 u.)

door Japke van Malde op 16 april 2019

De Man van Smarten uit de Oudtestamentische Jesajaprofetie staat model voor de lijdende mens Jezus. De lijdende rechtvaardige. Een vaak afgebeeld onderwerp in de kunst. Blijkbaar konden veel mensen zich verbinden met het lijden van Christus. Ook in het eigen lijden voelde men zich erkend en gesteund door het lijden van deze mens. Kunnen w...

Lees verder

Tweede gesprek over Voltooid Leven op 2 mei in Vrijburg

door Joost Röselaers op 16 april 2019

Bij velen leeft de wens het gesprek over voltooid leven van februari jl. te vervolgen. Ook anderen, die in februari niet konden, willen graag deelnemen. Daarom een tweede gesprek, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Het uitgangspunt is dat vrijzinnige geloofsgemeenschappen mensen die de wens te kennen geven hun leven te willen beëindi...

Lees verder