Huub Oosterhuis

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt.