Kerkdienst, 2e advent

zondag 08 december 2013 10:00 uur

Voorganger is ds Joep de Valk. De liturige van deze dienst.

“Hier ben ik” is het thema van de eerste dienst die Joep de Valk in Vrijburg leidt. Een levenshouding, die Maria ook laat zien tegenover de boodschapper Gabriël als zij zegt: “zie de dienstmaagd des Heren”. Een kwestie van binnen laten komen, open staan met hart en ziel, met verstand en lichaam. Ga ik de ontmoeting aan? Laat ik mij raken door de ander? Het “Hier ben ik” wordt ook gevierd met het avondmaal: brood en wijn in een kring van saamhorigheid. Deze viering wordt bijzonder opgeluisterd op cello en viool door twee jonge talentjes Adriaan (12) en Fabius (10) Beelaerts.

image001Overige kerkdiensten