Kerkdienst

zondag 04 augustus 2024 10:30 - 12:00 uur

Rachelle van Andel

(1991) is predikant van Vrijburg (VVP) sinds oktober 2022 met speciale aandacht voor jeugd en jongeren.

Graag doordenkt Rachelle de samenleving in al haar facetten, en onderzoekt ze hoe we met elkaar goed kunnen samenleven. Door welke verhalen laten wij ons leven leiden? Welke verhalen worden verteld, en welke verhalen stoppen we weg en begraven we diep in onszelf?

Ze is wars van snelle antwoorden en ondoordachte reflecties. Ze zet zich in voor een samenleving waarin ieder mens toegang heeft tot mogelijkheden om eigen keuzes te kunnen maken, voor de ruimte voor kwetsbaarheid en veerkracht en betrokkenheid op elkaar.

Naast haar predikantswerk is ze voorzitter van Geloof & Samenleving en maakt ze deel uit van de beraadsgroep Geloof & kerkelijke gemeenschap, de theologische denktank van de Nederlandse Raad van Kerken. Ook is lid van het intergenerationele netwerk van de internationale Graalbeweging. Ze is vaste columnist van tijdschrift Volzin.

Eerder was Rachelle verbonden aan de Universiteit Maastricht en de TU/Eindhoven waar ze werkte als studentenpastor en remonstrants innovatiepredikant. Daarvoor werkte ze voor de Graal Nederland waarbij ze zich inzette voor gendergelijkheid, diversiteit en preventie van geweld tegen vrouwen.

Rachelle studeerde wijsbegeerte in Antwerpen, humanistiek in Utrecht en remonstrantse theologie en religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast heeft ze het interreligieuze leiderschapsprogramma Emoena gevolgd in 2019 en is opgeleid in participatief drama bij stichting Formaat in Rotterdam. In 2021 werd zij geselecteerd als deelnemer voor de Balie Studio, een kleinschalige leergang van debatcentrum de Balie om een nieuwe generatie deskundigen tot publieke experts op te leiden.

Email: rachellevanandel@vrijburg.nl

Website: rachellevanandel.nl

 Overige kerkdienstenAlle activiteiten