Vrijburg zoekt een nieuwe predikant

door Bestuur Vrijburg

Naar aanleiding van het vertrek van ds. Joost Röselaers per 1 september 2024 zijn wij op zoek naar:

Remonstrants / vrijzinnig predikant (0,4- 0,7 fte)

Ter versterking van ons voorgangersteam zoekt Vrijburg Amsterdam een predikant van Vrijburg voor 0,4-0,7 fte. Wij zoeken een predikant (v/m/x) die zich thuis voelt in het vrijzinnige gedachtegoed en die met de huidige predikant Rachelle van Andel een beeldbepalende rol kan en wil vervullen door Vrijburg op de kaart te zetten als vrijzinnig centrum in Amsterdam. De predikant wordt beroepen door de Remonstrantse Gemeente Amsterdam en zal feitelijk fungeren als predikant van Vrijburg, het Amsterdamse samenwerkingsverband tussen remonstranten en vrijzinnige protestanten.  

Taakinvulling: 

Naast de hoofdtaak – pastoraat, gesprekskringen en programma – zal de predikant zich richten op publieke bekendheid van Vrijburg om zo ook anderen te interesseren voor onze gemeente. De predikant beschikt over een goed netwerk en is in staat dit in te zetten voor activiteiten op het grensvlak van maatschappij, cultuur en zingeving. De predikant is een goed communicator en weet (sociale) media aan te wenden om aandacht te geven aan vernieuwende activiteiten.  

De taakinvulling bestaat daarmee uit twee delen: 

Algemeen predikantswerk: 

 • Circa 15 zondagse diensten waaronder enkele kinderkerkdiensten;  
 • Pastoraat in afstemming met de andere predikant en contactleden; 
 • Begeleiden van enkele gesprekskringen; 
 • Op- en uitbouw en toerusting van de gemeente; 
 • Communicatie: schrijven voor onder andere nieuwsbrief, website/social media en Vrijburgblad; 
 • Overleg met en onderhouden van de relatie met het diverse collega’s, bestuur, de bureaumedewerker en de vrijwilligers; 
 • Contacten onderhouden met het seminarium en convent van predikanten en met kerkelijke- en maatschappelijke organisaties. 

Representant van Vrijburg 

 • Actieve rol samen met collega’s bij Vrijburg Laat Voorgaan, Vrijburg Laat Horen en Vrijburg Laat Zien; 
 • Deelname aan het maatschappelijk debat op het vlak van zingeving, cultuur en maatschappij; 
 • Ontwikkeling van nieuwe ideeën en activiteiten waarmee Vrijburg zich laat zien als vrijzinnig centrum in Amsterdam. 

Profiel:  

Wij zoeken een predikant die: 

 • het remonstrantse gedachtegoed onderschrijft en wil uitdragen; 
 • jong is van hart en geest; 
 • vernieuwend en creatief is; 
 • verbindend is en open staat voor andere opvattingen;  
 • goed kan samenwerken, flexibel is en oog heeft  voor de complexiteit van een vrijwilligersorganisatie. 

Bij voorkeur woont de predikant in (de omgeving van) Amsterdam. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde van de Remonstranten en de Traktementsregeling voor predikanten.  

Bent u geen remonstrant, dan is een kerkordelijk gesprek onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Wilt u deel uitmaken van ons enthousiaste Vrijburg-team? Dan nodigen we u van harte uit om uw belangstelling uiterlijk op 23 juni 2024 kenbaar te maken middels een CV en een korte motivatiebrief naar onderstaand e-mail adres. De eerste sollicitatiegesprekken volgen dan zo mogelijk op 27, 28 juni en eventueel op 19 juli of 26 augustus.  

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Matthijs de Jongh, voorzitter van de beroepingscommissie: beroepingscommissie@vrijburg.nl. Meer over onze gemeente vindt u in het profiel gemeente en op www.vrijburg.nl 

Klik hier om Profiel Predikant te downloaden

Klik hier om Profielschets Gemeente te downloaden

 

gepubliceerd op 31 mei 2024Alle nieuws-items