ds. H. de Nie in ‘de remonstrant/vrijzinnige hervormden’ februari 1974

Wij hebben gemeen, dat wij ons als vrijzinnige mensen
in ons geloof niet gebonden voelen door een dogma