Franciscus van Assisi

Alle duisternis in de wereld kan het licht
van een enkele kaars niet doven