Martin Buber (1878-1965)

Alle werkelijke leven is ontmoeting