Sören Kierkegaard

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd