uit: “Vergeet niet hoe wij heten” van Willem Barnard

Zo Gij ons gedenkt is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven, een paasdag die ons wenkt.