Kerkdienst

zondag 21 augustus 2016 10:30 uur

Voorganger is ds. T. Kindt. U vindt hier de liturgie.

Tjalling Kindt is emeritus doopsgezind predikant. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en spiritualiteit en mystiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen,  afgerond met opleiding en training Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandma Instituut. Werkzaamheden nu: pastoraat op Wieringen en Den Helder, gespreksgroepen rond gedichten, gastpredikant in diverse gemeenten. Bron van Inspiratie: pluriformiteit ontstaanstijd Christendom toen in de mengcultuur van het Hellenisme zich een nieuw godsconcept rond menszijn kristalliseerde.Overige kerkdiensten