Jezus en zijn tijdgenoten

Datum
zo 17 jan 2021
Tijd
10:30 - 11:15
Locatie
Vrijburg

Hoe was de relatie tussen Jezus en zijn tijdgenoten? In gesprekken met schriftgeleerden is er vaak sprake van onenigheid, het gaat er soms fel aan toe, met heftige woorden, zoals “huichelaars” of “adderengebroed” tegen de farizeeën.
Waren ze elkaars tegenstanders?
We lezen zondag 17 januari zo’n “twistgesprek” in Marcus 7, dat begint met een actuele(!) kwestie: waarom wassen Jezus’ leerlingen hun handen niet? Waar het om draait is de vraag: (hoe) houd je je aan de voorschriften en bijbelse geboden?
De dienst wordt geleid door ds Japke van Malde, met muzikale bijdragen van Jan Pieter Lanooy en Kaiyi Min.
(foto: twistgesprek in Jeruzalem over de sabbatsgeboden, in 2014)Alle activiteiten