Kerkdienst

zondag 11 maart 2018 10:30 uur

Dhr ds J. de Valk – Delen is vermenigvuldigen

Liturgie Vrijburg 11-03-2018

Zo is internet groot geworden. Je deelt je kennis en je wetenswaardigheden, en omdat je dat gratis doet, nodigt het andere mensen uit om dat ook te doen.

In de vroege kerk werd deze zondag laetare (verheug u) genoemd. Het thema past daarbij. Want vermenigvuldigen door delen is een verheugend ideaalbeeld, toch?

Hoe gaat men in de bijbel om met delen en vermenigvuldigen? Hét verhaal hierbij is de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het staat er wel zeven keer in.Bblijkbaar een belangrijke boodschap. Hoe ging dat wonder toen in zijn werk? Die kunnen nu ook gebeuren. Een hoopvolle gedachte.

Ds. Joep de Valk leidt de dienst, na afloop napraten met koffie of thee.Overige kerkdiensten