Kerkdienst

zondag 15 april 2018 10:30 uur

Dhr ds J. de Valk

Liturgie Vrijburg 15-04-2018

Dienst over Schuld en Goedheid.

Goede Vrijdag is al voorbij, maar de woorden uit de Matthäus Passion klinken nog na:

Ich verleugne nicht die Schuld;
aber deine Gnad und Huld
is vier grösser als die Sünde
die ich stets in mir befinde.

Een niet-gelovige zanger in een Matteuskoor bekende bijna gelovig te worden door deze woorden. Wat raakt die mens? Enerzijds een menselijk schuldgevoel, anderzijds een besef van mensoverstijgende vergeving en goedheid. Schuld is geen populair begrip in een vrijzinnige kerk. In het algemeen heerst daar een positief mensbeeld. Wij onderzoeken beide aspecten in deze dienst. Na afloop napraten met koffie of thee en iets lekkers.Overige kerkdiensten