Kerkdienst

zondag 24 juli 2016 10:30 uur

Voorganger is ds. F. Kruyne. U vindt hier de liturgie

Florus Kruyne is sinds 1983 predikant en sinds 1990 parttime als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht. Zijn theologische en kerkelijke opleiding heeft hij gedaan in Groningen met als doctoraal hoofdvak pastorale psychologie. Het is vooral het terrein van ‘pastoraat’ en ‘spiritualiteit’ dat hem na aan het hart ligt.
Op het gebied van pastoraat heeft Kruyne zich verder geschoold in verschillende gespreksvoeringsmodellen. Ook heeft hij de opleiding tot ‘pastoraal supervisor’ en trainer van de Klinische Pastorale Vorming afgerond.
Wat betreft spiritualiteit heeft Florus Kruyne affiniteit met zowel de christelijke als de boeddhistische contemplatieve tradities. Vanaf de jaren ’80 beoefent hij boeddhistische meditatie. In cursussen (o.a. over christendom & boeddhisme, meditatie en gebed), kerkdiensten (diensten van ‘woord & meditatie’) en pastoraat krijgen deze elementen een plaats in zijn werk als remonstrants predikant.Overige kerkdiensten