Maaltijdviering op Witte Donderdag

donderdag 24 maart 2016 19:30 uur

Het Laatste Avondmaal van Fra Angelico

Deze dienst is de opmaat van de viering van het paasfeest. We gedenken dat Jezus in de nacht van zijn overlevering de Pesachmaaltijd vierde met zijn leerlingen, het feest van de bevrijding uit Egypte. We doen dat sober, met schriftlezingen uit het Lukasevangelie en liederen gezongen met elkaar en de cantorij. En we delen brood en wijn. Van harte welkom!
Voorganger is Jessa van der Vaart. U vindt hier de liturgie.

Bij deze dienst is er geen koffie of thee na afloop, dat is pas weer met Pasen.Overige kerkdiensten