Witte Donderdag rondom Man van Smarten

Datum
do 18 apr 2019
Tijd
19:30 - 20:30
Locatie
Vrijburg

De Man van Smarten uit de Oudtestamentische Jesajaprofetie staat model voor de lijdende mens Jezus. De lijdende rechtvaardige. Een vaak afgebeeld onderwerp in de kunst. Blijkbaar konden veel mensen zich verbinden met het lijden van Christus. Ook in het eigen lijden voelde men zich erkend en gesteund door het lijden van deze mens. Kunnen wij ons ook verbinden met de diepe teleurstelling en het lijden van Jezus? En ons eigen lijden zien in zijn lijden?

In solidariteit met het lijden in de wereld vieren wij het Laatste Avondmaal. Van harte welkom bij deze sobere en intieme bijeenkomst.

Na afloop gaan wij in stilte naar huis. Voorganger is ds Joep de ValkAlle activiteiten