Lodewieke Groeneveld

Lodewieke Groeneveld (1985) is hulppredikant en jongerenwerker in Vrijburg. De kerk is voor haar een gemeenschap die zoekt naar het Goede leven. Onze ervaringen, de Bijbelse verhalen en de filosofie zijn voor haar daarbij een leidraad.
Sinds januari 2020 is Lodewieke weer in Nederland. Voor haar opleiding en promotieonderzoek verbleef zij vijf jaar in het buitenland, voornamelijk bij de franse protestanten (EPUdF) en een jaar bij de Waldenzen in Rome. Voor het vertrek naar het buitenland was zij lid van Vrijburg, en werkte zij tijdens de predikantsopleiding als pastorale jeugdwerkbegeleider bij Doopsgezind Haarlem (VDGH).

Zij heeft theologie gestudeerd aan de VU Amsterdam en aan het Instituut Protestant de Théologie in Montpellier. Zij studeerde af op nieuwe taal over God aan de hand van het door haar verzonnen godsbeeld God als Drag Queen. Nu werkt zij aan een proefschrift in de ethiek over de verhouding tussen de techniek en de feilbaarheid van de mens en de consequentie voor ethische gemeenschappen, zoals de kerk. De oecumenische wereld is haar dierbaar, zowel op wetenschappelijk als op kerkelijk gebied en zij onderhoudt contacten met de internationale kerk.

Wilt u contact, van harte welkom!

Telefoon: 0640832921


Blogs door Lodewieke Groeneveld