Berichten van het bestuur

Het bestuur kijkt met plezier naar de ontwikkelingen rond de kinderkerk . Er is regelmatig contact met de ouders van jonge kinderen en de 0-100 diensten zijn uitstekend verzorgd.
Er is contact met de PKN-zustergemeenten in Amsterdam-Zuid. Dit gaat tot meer samenwerking leiden. Er is afgesproken dat er kanselruil zal komen. Dat betekent voor Vrijburg dat predikanten van onze gemeente een enkele keer zullen voorgaan in de Thomaskerk en dat predikanten van de Thomaskerk hier voorgaan. Ook samenwerking op andere vlakken (zoals de gezamenlijke diensten) is besproken.
Er is in de vergadering van november gesproken over de agenda’s van de Algemene Ledenvergaderingen in deze maand en de begrotingen voor 2017 zijn bekeken.
De vertegenwoordiger uit de jongerenkelder, Max Oosterbeek, gaat ons per 1 januari verlaten, Er is al een opvolgster in beeld. Tot ons verdriet gaat ook onze cantor Tristan Knelange per 1 januari weg. Het bestuur zal bij zijn afscheid op de laatste repetitieavond van zich laten horen.
Ten slotte is er nog verslag gedaan van de laatste bijeenkomst van het interreligieus overleg. Dit wordt gestimuleerd door het Stadsdeel Zuid. Het stadsdeelbestuur vindt samenspraak in zaken die spelen in Amsterdam-Zuid (bijvoorbeeld zorg) van groot belang. In het voorjaar zal Vrijburg gastheer/vrouw zijn van het overleg.

Joan de Roos