Joep de Valk

joep2016

Joep de Valk (1954) is een zogenoemde “late roeping” Hij heeft op zijn 45ste zijn loopbaan omgegooid om predikant te worden. In zijn vorig leven is Joep technisch en bedrijfskundig opgeleid, om te eindigen als ondernemer met een fabriek voor Montessori leermiddelen. Na verkoop van zijn bedrijf heeft hij zich gericht op theologie en op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering.

De reden voor de nogal ongewone ommezwaai van koopman naar dominee is de door de jaren heen steeds sterker wordende vraag “wat geloof ik nu eigenlijk?”. Bij de Remonstranten was er ruimte én geestelijke vrijheid om zelf te onderzoeken wat het hogere nu voor hem inhoudt. Deze ervaring was dermate positief dat Joep de Valk zelfs de stap naar predikantschap nam. Intussen is hij meer dan vijf jaar predikant, eerst bij de remonstranten in Waddinxveen, en sinds 2013 in de Amsterdamse vrijdenkende kerk Vrijburg.

Joep concentreert zich op kringen van levensbeschouwing tot meditatie, huisbezoeken en diensten met gast(s)prekers. Ook begeleidt hij een 30ers kring en start hij samen met collega’s een seculier bezinningsmoment Adempauze.

U bent van harte welkom contact op te nemen: telefoon: 0653 391 524
email: devalk@vrijburg.nl