Protocol voor diensten in Vrijburg

Vanaf de maand juli hoeft u zich niet meer van te voren aan te melden maar er gelden wel wat andere regels die hieronder staan weergegeven. Er staan in de kerkzaal zestig stoelen opgesteld met tussen ruimtes van 1,5 meter. Uitdrukkelijk verzoek de stoelen niet te verschuiven, ook niet door twee mensen uit één huishouden. Indien nodig kunnen er nog vijftien stoelen bij worden gezet en op het balkon is ruimte ook voor twee-en-twintig mensen. Daarnaast worden de kerkdiensten ook uitgezonden via https://www.vrijburg.nl/kerk-tv/

 

  • Bij de deur staan twee bestuursleden en/of leden van de commissie van ontvangst.
  • Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten met het desinfectiepompje wat klaar staat en de eigen jas mee naar binnen te nemen en over de leuning van de stoel te hangen zodat er geen opstoppingen komen bij de kapstok.
  • Er liggen presentielijsten klaar waarop u uw naam en mailadres kunt noteren. Dit met het oog op contact onderzoek mocht er toch sprake zijn van een corona besmetting. De lijsten worden vier weken bewaard bij onze administratie
  • U wordt verzocht van voren af aan de stoelen te vullen, en afstand van elkaar te houden.
  • Tijdens de dienst worden liederen gezongen door 2 leden van de cantorij. U kunt mee neuriën maar niet mee zingen.
  • De collecte is bij de uitgang, er staan aan beide kanten van het gangpad statafels met twee collecteschalen.
  • De koffie wordt aan twee kanten van de zaal ingeschonken.
  • Houdt ook tijdens het koffie drinken anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Aan het einde van de koffie worden de deuren tegen elkaar open gezet om goed te ventileren.

Vanzelfsprekend blijft iedereen thuis die denkt klachten te hebben die mogelijk wijzen op corona. Kom op tijd en houdt ook buiten afstand van elkaar.