Bijzondere gelegenheden

Dopen, trouwen en uitvaart

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden die Vrijburg biedt, als u nadere informatie wilt kunt u ons mailen of bellen (zie onderaan de telefoonnummers).

Dopen of een kind opdragen

Ouders die hun kind laten dopen of opdragen (zonder het ritueel van de doop), willen uitdrukking geven aan hun dankbaarheid voor het geschenk, dat hun kind is en nemen zich voor hun kind in aanraking te brengen met bijbelse verhalen en het geloof. In Vrijburg dopen we kinderen bij voorkeur in een zondagse viering waarin er ook kinderkerk is.

Kinderen worden door hun doop niet automatisch dooplid van de kerk, zij kunnen als volwassene later zelf die keuze maken. Wel worden de dopelingen in het doopregister van Vrijburg opgenomen.
Wanneer u als ouder(s) uw kind(eren) wilt laten dopen, of wanneer u als volwassene zelf gedoopt wil worden, neemt u dan contact op met een predikant. Voor de doopdienst zullen er enkele gesprekken plaats vinden, voor leden en vrienden van Vrijburg zijn hier geen kosten aan verbonden, voor anderen geldt een tarief van € 500.

Voor een doop door een predikant op een andere locatie (een kerk of andere ruimte) geldt hetzelfde tarief (exclusief reiskosten).

Relatieviering

Een zegen vragen over een relatie doen mensen omdat ze tot uitdrukking willen brengen dat zij hun huwelijk of relatie zien als een verbintenis voor het leven. Zo’n viering kan in Vrijburg plaats vinden, met één van onze eigen predikanten of met een andere predikant.

Een trouwdienst stellen we samen met het paar, geheel in overstemming met hun wensen. De predikant overlegt hierover met het bruidspaar in drie of vier gesprekken. Voor deze voorbereiding en de kosten voor het gebruik van kerkgebouw, organist en het aanbieden huwelijksbijbel vraagt Vrijburg een financiële bijdrage van € 1000. Leden en vrienden betalen de helft.

Voor een relatieviering op een andere locatie vragen we voor de inzet van de predikant € 500, exclusief reiskosten.

Als u de kerk wilt huren voor een viering met een predikant van buiten Vrijburg, kijkt u dan op de website voor de tarieven: https://www.vrijburg.nl/wiki/verhuur/

Afscheid

Als de dood toeslaat, moeten onder hoge druk beslissingen worden genomen. Tegelijk wil iedereen alles in het werk stellen om op een respectvolle wijze de dierbare de laatste eer te bewijzen. U kunt daarvoor in Vrijburg terecht. Ook voor een niet religieuze bijeenkomst, is het gebouw van Vrijburg zeer geschikt.

Het is mogelijk een van onze predikanten te vragen een uitvaart te leiden in Vrijburg of elders. Voor informatie over de beschikbaarheid van de kerk, kan de uitvaartondernemer contact opnemen met de coördinator verhuur van Vrijburg. De kosten voor de huur van de kerk (zie voor tarieven: https://www.vrijburg.nl/wiki/verhuur/ ) en de inzet van de predikant (€ 500) worden in rekening gebracht bij de uitvaartondernemer. Leden en vrienden van Vrijburg betalen alleen de huur van de kerk.

Als u een predikant wilt vragen te spreken tijdens een uitvaart op een andere locatie in een seculiere setting, zijn de kosten € 250, exclusief reiskosten.

Contactgegevens:

Predikant Joost Röselaers: 06 55776713 of jhroselaers@online.nl

Predikant Japke van Malde: 071 5142807 of japkevanmalde@gmail.com

Coördinator verhuur Mariette Hamaker: 06 30213189 of kostervrijburg@gmail.com