Bestuur Vrijburg

Algemeen Bestuur Vrijburg 

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Jan Sevenster (Voorzitter VVP)
Vice-voorzitter en Communicatie: Martijn Roelandse (Voorzitter Remonstranten)
Predikantlid (roulerend): Rachelle van Andel en Joost Roselaers
Beheerder: Mariette Hamaker

Overige leden

Secretaris: Margriet Dijkmans Gunst
Penningmeester VVP: Anita Brouwer-Mul
Penningmeester Remonstranten: Lilian Roos

Voor de verbinding met het bestuur van Vrijburg is er vanuit het bestuur van de Remonstrantse Diaconie een toehoorder aanwezig bij onze vergaderingen. 

Contact

Voor contact met het bestuur of een van de bestuursleden kunt u gebruik maken van het e-mailadres van Vrijburg: bureau@vrijburg.nl.

Bestuurlijke documenten:

De documenten die de basis vormen voor het bestuur van Vrijburg zijn:
  1. De Kerkorde van de Remonstranten van 2014
  2. De Kerkorde van de Protestantse kerk Nederland (PKN)
  3. Reglement Remonstrantse Gemeente & Diaconie Amsterdam
  4. Statuten Vrijzinnig Protestanten Amsterdam 2005
  5. Samenwerkingsverband van Remonstranten en Vrijzinnige Hervormden te Amsterdam 1994
  6. Stichting Vrijzinnig Centrum Vrijburg 1999
  7. Legaat Bechtfonds 1968

In 2022 heeft het bestuur Vrijburg een commissie herziening bestuurlijke documenten ingesteld om te komen met voorstellen tot aanpassing aan de huidige tijd en de eisen van de wet Toezicht Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De hieruit voorkomende herzieningsvoorstellen voor Vrijburg staan hieronder:

  1. Herzieningsvoorstellen Vrijburg-documenten (samenvatting tbv ALV 23 maart 2023)
  2. Herzieningsvoorstellen Vrijburg-documenten (tbv ALV 23 maart 2023)
  3. Voortgangsbericht herziening reglementen (n.a.v. informatieve gemeenteavond 23 maart 2023)Blogs door Bestuur Vrijburg