Kerkdienst

zondag 11 november 2018 10:30 uur

Dhr ds J. de Valk

Je naaste als jezelf. Compassie en zelfcompassie.

Deze woorden verwijzen naar het (volgens Jezus) tweede gebod “Heb je naaste lief als jezelf”. Het is eigenlijk een samenvatting van alle bijbelse levenswijsheden. Maar daarmee is de postmoderne mens er nog niet. Wij zijn best wel kritisch op onszelf. Alles moet perfect. Zo lief hebben wij onszelf niet. En dus ook niet onze naaste.

Een alternatieve interpretatie is: Heb je naaste lief, hij/zij is als jij. In het boeddhisme is het besef dat je naaste net zo aan het leven lijdt als jij, de aanzet tot mededogen. Compassie. En omdat ik net zo aan het leven lijdt als mijn naaste, ook de aanzet tot zelfcompassie.

Compassie en zelfcompassie, hoe doen we dat? Kunnen bijbelvehalen ons daarbij richting geven?

In deze klassieke kerkdienst is er ruimte tot overdenking en zelfreflectie. En hoop. De leiding heeft ds Joep de Valk. Na afloop napraten met koffie of thee.

Liturgie Vrijburg 3 november 2018Overige kerkdiensten