Kerkdienst

zondag 22 september 2024 10:30 - 12:00 uur

Antje van der Hoek

remonstrants predikant in Gemeente Den Haag.

Afkomstig uit een remonstrants nest ging ik van jongs af aan met mijn ouders naar de Utrechtse Geertekerk. De inspiratie die ik er opdeed, bracht me op het idee theologie in Leiden te gaan studeren. Dat heb ik met veel plezier gedaan en het mondde uit in een proefschrift over de godsdienstgeschiedenis van protestantse en islamitische Molukkers in Nederland. Later rondde ik de kerkelijke opleiding aan het Remonstrants Seminarium af en werd predikant in achtereenvolgens Dordrecht, Haarlem en Den Haag.

Ik ben  getrouwd en heb twee studerende dochters. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness, ben ik met mijn stappenteller in de weer, fotografeer ik graag en speel ik dwarsfluit. Op onze Haagse website tref je een reeks blogs en essays aan van mijn hand.

Centraal in mijn geloof staat voor mij de bedding die het mij biedt. Een oriëntatie voor de wijze waarop ik in het leven wil staan, aan de hand van verhalen, liederen, rituelen. Naast mijn gezin is het als het ware mijn ‘tweede (geestelijke) huis’. Ik zie het als een inspirerende uitdaging om, samen met anderen, de rijkdom van de christelijke traditie te vertalen naar de wereld van vandaag. Juist ook in de vloeibare tijden (Z. Bauman) waarin wij leven is dit spirituele anker en morele richtsnoer voor mij onmisbaar. De open en verdraagzame benadering van bijbel en traditie, die Remonstranten van oudsher bepleiten eveneens.

Vanuit mijn specialisatie vergelijkende godsdienstwetenschap heb ik mij intensief bezig gehouden met de islam in Nederland en ook in mijn gemeenten dialooggroepen over islam en christendom geleid. Meer recent zijn mijn ogen opengegaan voor de inzichten van de zogeheten ‘Groene theologie’, waaraan ik mijn laatste studieverlof heb gewijd. Ik weet me daarin geïnspireerd door de natuurlijke voorstellingen in Bijbel en christelijke traditie en de noodzaak van diepergaande reflectie en bezinning op klimaatverandering vanuit het christelijke erf.  Ook houdt de bijdrage die we vanuit dat erf kunnen leveren aan onze samenleving mij van oudsher bezig. Zoals ik, met enkele collega’s, in de Remonstrantse Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen, over polarisatie en het vergeten wij’ (2021) onder woorden heb gebracht.

Contact
Je kunt contact met mij opnemen via   hoekpred.remodenhaag@gmail.com of  0252 211204.Overige kerkdienstenAlle activiteiten