Het feest van de Geest, voor 0 tot 100 jarigen

zondag 09 juni 2019 10:30 uur

ds Joost Röselaers en ds Joep de Valk

Inderdaad een feestelijke gebeurtenis: twee nieuwe vrienden die de geest krijgen. De een door zich te laten dopen, de ander door zijn geloof te formuleren en uit te spreken. Beiden dienen ons ter inspiratie: Nieuw leven, dat in deze dienst ook gesymboliseerd wordt door de kinderen van Vrijburg. Nog twee ingrediënten van Vrijburg komen naar voren. Onze cantorij voor prachtige muzikale omlijsting; en ons Pinksterraam, in het verhaal voor de kinderen én in het verhaal voor de volwassenen.

De kerkzaal is dan ook andersom ingericht: naar het Oosten toe. Daar komt de zon op, daar komt nieuw leven vandaan. Kom en laat u begeesteren!

liturgieboekje Vrijburg Pinksteren 2019Overige kerkdiensten