Kerkdienst

zondag 24 november 2019 10:30 uur

ds Joep de Valk en ds Joost Röselaers – Herdenking overledenen

Liturgieboekje Vrijburg Herdenking 2019

Deze bijeenkomst op zondagochtend is voor iedereen die zijn of haar overleden dierbaren willen herdenken. Voor Vrijburgers , maar zeker ook voor hen die weinig (meer) met kerk en religie hebben. De families van de in het afgelopen jaar overleden Vrijburgers zijn uitgenodigd, en velen stellen dat erg op prijs. Ieder kan bij binnenkomst namen van overledenen opgeven, opdat die later als onderdeel van de samenkomst door enkele solisten gezongen kunnen worden.

Voorafgaand aan het zingen worden de namen van de in deze periode overleden gemeenteleden door de voorgangers genoemd en kaarsen aangestoken. Er is hierna gelegenheid ook zelf een kaars voor uw dierbare aan te steken.

Hoogtepunt en einde van de dienst is het laten klinken van de opgegeven namen in een mooie kooruitvoering. Een bijeenkomst vol afwisseling van ritueel, stilte, gesproken woorden, gezang en muziek. De zangstukken worden uitgevoerd door het koor van Vrijburg. Daarnaast worden drie liederen gezamenlijk gezongen.Overige kerkdiensten