Leren zien en genezen worden

zondag 26 mei 2019 10:30 - 11:30 uur

ds Joep de Valk, Leren zien en genezen worden

Het interesseert me niet wat voor werk je hebt.

Ik wil weten waar je naar hunkert,
ik wil weten of je durft te dromen van de vervulling
van het verlangen van je hart.

Het interesseert me niet hoe oud je bent.

Ik wil weten of je schoonheid kunt zien,
ook al is het niet mooi,
elke dag weer,
en of je je eigen leven kunt laten ontstaan
vanuit dit simpele gegeven.

Uit: “De Uitnodiging” van Oriah Mountain Dreamer

Je hoort onder vrijzinnigen dat zij niet zoveel met Jezus hebben. Wel de historische mens, dat is interessant. Ook Jezus als voorbeeld, als wijsheidsleraar, dat spreekt onze ethiek aan. Maar niet de Jezus van ons geloof.

Toch gaat het in de bijbel vooral over de laatste. Kunnen wij die Jezus zien? Het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust, volgens de remonstrantse belijdenis? En als wij hem als zodanig zien, wat doet dat met ons? Werkelijk zien heeft een genezende werking. Jezus zien, de ander zien, onszelf zien …. en genezen worden. Vandaar dat ook het gedicht De Uitnodiging klinkt. Een uitnodiging om elkaar te zien voor wie wij zijn. Dat geneest.

De dienst wordt geleid door ds Joep de Valk. Na afloop napraten met koffie of thee en iets lekkers.

liturgieboekje Vrijburg 26 mei 2019Overige kerkdiensten