Taxiservice

Voor leden en vrienden van Vrijburg bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een taxiservice voor de zondagsdiensten, de donderdagmiddaglunch en andere activiteiten die in Vrijburg georganiseerd worden.

Er wordt een eigen bijdrage van € 5,- per taxirit gevraagd. U wordt verzocht dit geld over te maken op NL 56 INGB 0004 626 979 t.a.v. Diaconie Remonstrantse Gemeente.
Opgeven kan bij het kerkelijk bureau. Voor de zondagse kerkdienst moet u op de donderdag voorafgaande aan de zondag waarop u de dienst wilt bijwonen dit vóór 12.00 uur telefonisch doorgeven aan het kerkelijk bureau met vermelding van adres, telefoonnummer en eventueel gebruik van een rollator. Voor de donderdagmiddaglunch moet u dit uiterlijk dinsdagmorgen doorgeven aan het kerkelijk bureau voor 12.00 uur.