Vergeefsheid en toch hoop

door Joep de Valk op 08 juli 2019

Zondag 14 juli 10.30 in Vrijburg Op reis gaan, iets ondernemen hoort bij de zomer. Stilte en eenzaamheid is de andere kant van de zomermedaille. Een gevoel van vergeefsheid kan je overvallen. Zo ook in sommige bijbelverhalen. Toch is er hoop, geput uit de overtuiging dat waar je voor staat of hoe je leeft iets zinvol is. Vaclav Havel d...

Lees verder

Van de predikanten

door webmaster op 18 juni 2019

De festiviteiten rond 400 jaar remonstranten worden afgerond met twee evenementen in Amsterdam. Joost Röselaers is nauw betrokken bij de organisatie van beide en vestigt graag uw aandacht erop. Op 14 september vindt een festival plaats in de Rode Hoed. Als hoofdgast verwelkomen wij Rik Torfs, oud-rector van de Katholieke Universiteit Leu...

Lees verder

Rituelen: betekenisvol en belangrijk

door webmaster op 15 juni 2019

In de kerk gebruiken we rituelen, elke dienst weer: de hele liturgie is in feite een vorm van een ritueel, met vaste onderdelen die steeds terugkomen. Het aansteken van de kaars, uitspreken van votum en groet, gebeden, liederen en zegen. Bij bijzondere gelegenheden als trouwen, dopen of een uitvaart zijn er aparte rituelen of vaste formul...

Lees verder